fredag 16 maj 2014

Nätbaserat lärande i högre utbildning

Tablet use 2 by ebayink, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by ebayink

Hur ska den digitala undervisningen utformas och vilket stöd behövs för studenterna framöver? Konferensen Nätbaserat lärande i högre utbildning i Stockholm, 16-17 September, tittar närmare på pedagogiska frågor inom nätbaserat lärande med föreläsningar och diskussioner. Huvudfrågorna för konferensen är:
  • Hur bygger vi upp säkra administrativa personoberoende rutiner och system?
  • Hur motverkas digitala klyftor?
  • Trender inom lärande i näringslivet
  • Kursdesign för nätbaserat lärande
  • Portfolio - ett verktyg för livslångt lärande
  • Så använder Södertörns högskola öppna lärresurser i utbildningen i offentlig rätt
  • Studentperspektiv på nätbaserat lärande
  • Så skapas inspelade kurser med praktiknära fokus på Högskolan i Jönköping.
Huvudtalaren är Agnes Kukulska-Hulme från brittiska Open University. Hon kommer att berätta om hur ”mobil pedagogik” kan bli en katalysator för pedagogisk utveckling inom högskolan. Se en lista över alla talare.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Kul om det kan komma in mer nätbaserat lärande i högre utbildning.

Anonym sa...

Kul om det kan komma in mer nätbaserat lärande i högre utbildning.