måndag 12 maj 2014

Kvalitet för det öppna lärandet

CC BY-SA Academic Partnerships
Hur skapar man bra kvalitet inom det icke-formella och informella lärande, d v s MOOCs, öppna kurser, öppna lärresurser mm? En ny rapport från Academic PartnershipsA Guide to Quality in Post-Traditional Online Higher Education, ger riktlinjer för lärosäten som ger sådana kurser eller erbjuder öppna lärresurser. Rapporten kompletterar förra årets rapport om kvalitetsriktlinjer inom nätbaserad utbildning, Guide to Quality in Online Learning.

In 2013 Academic Partnerships published, simultaneously in English and Chinese, a Guide to Quality in Online Learning. It was primarily concerned with online learning in formal higher education, i.e. with formally assessed courses and programmes leading to credentials. Recent years, however, have seen the multiplication of alternative or ‘post-traditional’ elements of higher education. These include new types of informal short courses and approaches to certification, growing openness in access to intellectual capital, and a lively diversification of teaching and learning methods. This new Guide aims to help individuals and institutions that are adopting post-traditional approaches by outlining key issues to consider when assuring the quality of their offerings.

Rapporten definierar det icke-formella och informella lärandet, reder ut begreppen kring öppenhet (öppna lärresurser, MOOCs mm), kvalitetskriterier inom området och presenterar viktiga utmaningar och policyfrågor som lärosäten bör ta hänsyn till oavsett om de ger öppna kurser eller ej. Rapporten har dessutom en omfattande referenslista. Rapporten lanserades vid förra veckans EFQUEL Innovation Forum & LINQ Conference 2014 av rapportens redaktörer Stamenka Uvalić-Trumbić och Sir John Daniel.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: