söndag 11 maj 2014

Google classroom som lärplattform

Google lanserar nu sin version av framtidens lärplattformen, Google Classroom. Den bygger på helhetslösningen Google Apps for Education som flera svenska kommuner redan har anammat och som används inom skola och högskola internationellt. Genom Google Classroom kan lärare organisera inlämningsuppgifter, ge återkoppling och sätta betyg på elevernas/studenternas arbete. Läraren kan organisera klassens aktiviteter så att vissa uppgifter och information ses av hela klassen, en grupp eller en enskild elev. Allt sparas och kategoriseras direkt i Google Drive.

När det gäller säkerhet är Google Apps for Education helt reklamfritt och Google lovar att elevdata inte kommer att användas i reklamsyfte:

Classroom is completely free and does not contain ads, and student data will never be used for advertising. Classroom activity is restricted to the members of the class, and students can only be members of classes within their school's Google Apps for Education domain.

Inga kommentarer: