torsdag 15 maj 2014

Nytt rankingsystem för högre utbildning

Ett nytt rankingsystem för högre utbildning lanserades i Bryssel 13 maj. Den heter U-Multirank och skiljer sig markant från de andra system som rangordnar lärosäten efter forskningsmedel och antal publiceringar. U-Multirank skapar inga enkla ligatabeller men i stället bedömer varje lärosäte utifrån fem olika dimensioner: Undervisning och lärande, regional samverkan, kunskapsöverföring, internationalisering och forskning. Meningen är att varje lärosäte kan se vilka styrkor och svagheter de har och man ska kunna jämföra olika sorters lärosäten utifrån sina egna premisser:

- It is also the first international comparison to include all types of higher education institutions. "One really important feature of U-Multirank is that it provides a much better reflection of the diversity of our higher education institutions. We focus not only on comprehensive internationally-oriented research universities but the full range: including specialist colleges, regionally orientated institutions and Universities of Applied Sciences," said Professor Dr. Frank Ziegele, from the Centre for Higher Education in Germany. 

U-Multirank gör det möjligt att jämföra universitet på ett mer nyanserat sätt än idag. De första resultaten omfattar 850 lärosäten, över 1000 fakulteter och cirka 5000 program från 70 länder. Flera svenska lärosäten är med i 2014-upplagan.

Inga kommentarer: