tisdag 27 maj 2014

Ny studie om bibliotek och sociala medier

Hjørring Bibliotek by @boetter, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by @boetter

En ny avhandling av Maria Kronqvist-Berg (Åbo Akademi, Finland), Social Media and Public Libraries: Exploring Information Activities of Library Professionals and Users, undersöker hur bibliotek använder sociala medier och jämför personalens och användarnas uppfattningar i frågan. Många bibliotek har satsat stort på sociala medier för att skapa dialog med sina användare men lyckas ganska sällan. Avhandlingen betonar att bibliotekspersonalen måste aktivt initiera diskussioner via sociala medier; diskussioner uppstår inte spontant. De flesta användare var inte ens medvetna om att biblioteket hade en Facebooksida eller blogg och biblioteket måste aktivt bjuda in dem till diskussion med praktiska aktiviteter.

- Bibliotekspersonalen och användarna hade dessutom olika uppfattningar om samspelet mellan sociala medier och bibliotek. Bibliotekspersonalen ser sociala medier som en naturlig del i utvecklingen av bibliotekens service, medan användarna uttrycker osäkerhet eftersom de främst ser biblioteket som en fysisk plats. Denna studie bidrar med en bred och realistisk syn på de möjligheter och utmaningar biblioteken står inför när det gäller användningen av sociala medier.

Läs mer om avhandlingen i en artikel hos SkolportenBiblioteken missar målet i egna sociala medier.

Inga kommentarer: