tisdag 27 maj 2014

Lärarstudenters digital kompetens kartlagd

CC BY-SA Some rights reserved by IKTsenteret
Lärarstudenter är oftast väldigt positiva till att använda IKT i sin undervisning men känner att lärarutbildningen inte ger de praktiska färdigheterna som krävs i dagens digitaliserade skolorna. En ny rapport av norska Senter for IKT i utdanningenNyutdannede lærere, baseras på intervjuer med 365 nyexaminerade lärare om sin digital kompetens och integreringen av IKT-pedagogik i sin utbildning. Lärarna menar att lärarutbildning har inte fokuserat tillräckligt mycket på digital kompetens och IKT-pedagogik och att det saknas tydliga krav inom utbildningen. De har inte lärt sig hur man integrerar digitala verktyg i undervisningen och de har i stället fått lära sig på egen hand utifrån eget intresse.

Rapporten lyfter fram följande nyckelfrågor som lärarutbildningen bör utveckla:
  • Digital omdömesförmåga (källkritik, upphovsrätt och integritet)
  • Smartare användning digitala möjligheter i skolan. Många verktyg används bara för att göra det vi alltid har gjort.
  • Se till att knyta användning av digitala verktyg till ämesdidaktik.
  • Hur förändras lärarrollen och hur leder man klassen i en digital lärmiljö.
För en mer detaljerad analys av denna rapport se Stefan Pålssons artikel i Skolverkets OmvärldsbloggÄr nya lärare tillräckligt digitalt kompetenta?

Inga kommentarer: