söndag 4 maj 2014

Readme - konferens om läsandet


Har läsförståelsen försämrats så mycket som en del rapporter antyder? Vilka skillnader finns mellan tryckta och digitala medier när det gäller läsandet? Vilka generationsskillnader syns och vilka trender är mest intressanta? Nu samlas representanter från bibliotek, skolor, universitet och förlag i Lund 26 maj för konferensen Readme.

- Här kommer relevant och banbrytande forskning möta erfarenheten från skolor och bibliotek. Här får du omvärldskoll på den digitala utvecklingen och de nya beteenden som den för med sig. Men framförallt är README en ny och branschöverskridande mötesplats för kunskap och erfarenheter.

Huvudtalarna är Judith Langer (Professor, University at Albany, New York), Karin Taube (Professor, Umeå Universitet), Nils Holmberg (Lunds Universitet), Thomas Fürth (Kairos Future).

Mer information och anmälan.

Inga kommentarer: