måndag 26 maj 2014

Distansutbildning för vuxna - ny europeisk undersökning

Många universitet i Europa erbjuder nätbaserade kurser och utbildningar som fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma. ICDE (International council for open and distance education) tillsammans med UNESCO Institute for Lifelong Learning och StudyPortals undersöker nu hur distansutbildningar har påverkat vuxnas lärande under de senaste åren och hur sådana utbildningar kommer att bidra till framtidens kompetensförsörjning.

Projektet heter Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL) och just nu finns det en enkät som riktas mot universitetsledningar i hela Europa och frågar om följande:
  • Strategiska fördelar med att erbjuda distansutbildningar
  • Nivån på studentsupport
  • Incitament för lärosäten att erbjuda distansutbildningar
  • Prognoser om framtidens söktryck på distansutbildningar
  • Hinder mot utvecklingen av nätbaserad utbildning
Till september kommer de första resultaten och en fullständig rapport kommer till årsskiftet.
Läs mer i en artikel av ICDE , Distance education and adult learning - an obvious match?

1 kommentar:

GH sa...

Intressant artikel.
Ämnet anknyter också direkt till temat för det seminarium, som Ålands landskapsregering och NVL arrangerar 29 augusti och där också du, Alastair, ska medverka.
Välkommen till Åland!
Och ha en bra sommartid.