onsdag 21 maj 2014

Öppna kursböcker i Kanada och Polen

Kostnaden för kursböcker är en tung belastning på studenternas budget och allt fler länder satsar på att skapa gratis e-böcker för sina studenter, i synnerhet på A och B nivå. I Kanada har British Columbia Ministry of Advanced Education lanserat en portal, BCcampus, med ett sortiment öppna gratis kursböcker. Böckerna har skrivits av lärare med en Creative Commons licens som betyder att e-böckerna får användas av alla. Det betyder att alla studenter får en stor del av sin grundläggande kurslitteratur utan kostnad och kommer åt det varifrån som helst. Redan nu finns det ett brett sortiment inom de flesta ämnesområden (sök bland titlarna). Det går alldeles utmärkt att rekommendera dessa böcker även på svenska kurser. Här kommer en film som förklarar satsningen.


A look at the BCcampus Open Textbook Project from BCcampus on Vimeo.

I Polen finns det liknande satsningar. Det polska utbildningsdepartementet satsar 92 miljoner kronor på konceptet Cyfrowa szkoła (Den digitala skolan) som ska bland annat tar fram minst 18 öppna kursböcker till slutet av 2015. Portalen epodreczniki innehåller redan många öppna lärresurser för både skolan och högre utbildning. Målet är att en stor del av all utbildningsmaterial i landet ska ha en öppen Creative Commons licens och är tillgänglig för alla.

Läs även en artikel på Open Education Europa.

Inga kommentarer: