onsdag 28 maj 2014

Europeisk rapport om kvalitet och öppna lärresurser

EU-kommissionens initiativ, Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new technologies and Open Educational Resources, handlar om att göra utbildning mer tillgänglig för alla genom smart användning av IKT och att satsa på öppna lärmiljöer, öppna lärresurser samt infrastruktur och innovation. Ett nyckelområde för utvecklingen av öppna lärresurser och lärmiljöer är kvalitetssäkring och därför fick mina kollegor i EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning), Anthony Camilleri, Ulf-Daniel Ehlers och Jan Pawlowski uppdraget att skriva ett överblick och analys av kvalitetsfrågor inom området: State of the Art Review of Quality Issues related to Open Educational Resources (OER).

Kvalitetssäkring av öppna lärresurser är betydligt mer komplex än för traditionella läromedel eftersom det finns många intressenter som kan vidareutveckla, bearbeta och sprida materialet. Kvalitetssäkring kan ske bland lärare, studenter och medieproducenter via peer review, kommentarer och rekommendationer. Men rapporten betonar vikten av att säkra kvaliteten via ett samspel mellan dessa öppna nätverk och de traditionella aktörerna, nämligen förlagen och lärosäten. Lärosäten behöver strategier och policies kring öppna lärresurser och rapporten föreslår lämpliga modeller.

- This report introduces quality concepts and approaches related to OER. It provides an overview of definitions of quality for OER and suggests a conceptual mapping and an overview of major issues related to quality for OER. Where appropriate, it gives examples of relevant existing practices and initiatives to illustrate the conceptual mapping. Furthermore, it gives a detailed overview of quality assurance models for OER, and will provide insights on the role of different actors and institutions involved in quality and OER. Finally, it will identify recommendations for policymakers at European and Member State level on quality assurance and OER with a view to supporting the further development and use of OER in Europe.

Inga kommentarer: