tisdag 13 maj 2014

Webinar - Höjd kvalitet, ökad flexibilitet och individanpassning i SFI

Skolverket ordnar ett webbseminarium om kvalitet inom SFI onsdag 18 juni kl. 10-11.30: Höjd kvalitet, ökad flexibilitet och individanpassning i SFII webbinariet delar några anordnare med sig om vad de valt att fokusera på för att utveckla utbildning i svenska för invandrare hos sig och de erfarenheter de fått av detta arbete. Webbinariet riktar sig till alla som arbetar med utbildning i svenska för invandrare.

Detta möte är en uppföljning på förra årets webbinarium, Höjd kvalitet i sfi - anordnare berättar, då fem anordnare berättade om hur de har arbetat med att utveckla kvaliteten, öka flexibiliteten och individanpassningen i utbildning i svenska för invandrare. Se inspelningen.

Inga kommentarer: