onsdag 7 maj 2014

DigiKoll - flexibla nätkurser om IT & lärande

DigiKoll är en ny innovativ arena för lärare som vill lära sig mer om IT och lärande. Målgruppen är främst skollärare men här finns det kompetensutveckling för alla lärare.

Här finns ett sortiment korta nätbaserade kurser som kan studeras på sex olika nivåer (från nivå 1, Upptäckare, till nivå 6, Legend) som kopplas till nivåerna i Blooms taxonomi (minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera, skapa). Kurserna är individanpassade och du läser i egen takt men tillhör samtidigt ett digitalt gemenskap och kan lära av dina kollegor. Kurserna fins inom sex kategorier:

  • Introduktion till IT i undervisning
  • Pedagogik och metodik
  • Digitala verktyg för lärande
  • Webb 2.0 och sociala medier
  • Ämnesdidaktik och IT
  • Specialpedagogik och IT
Du kan läsa alla kurser gratis på nivån upptäckare och om du väljer att fördjupa dig och läsa en djupare nivå så kostar kursen 100 kr per nivå eller 500 kr för att få tillgång till en kurs på alla nivåer. Alternativt kan du bli medlem och få tillgång till alla kurser. Läs mer: Hur fungerar det?  För varje avklarad nivå i en kurs får du en digital badge och ett kursbevis. Examinationen är formativ och bygger på att du delar dina erfarenheter och klarar övningar som relaterar till de färdigheter som gäller för din aktuella nivå. Det finns även ett växande sortiment tilläggsmoduler som du kan köpa

Inga kommentarer: