måndag 19 maj 2014

Webinar om kursvärdering

Blekinge Tekniska Högskolan och QuickSearch erbjuder ett webinar om kursvärdering inom högre utbildning tisdag 27 maj kl 13.00BTH har tillsammans med Quicksearch utvecklat en lösning för kursvärderingsprocessen och som till stora delar är helt automatiserad och där resultaten är synliga på olika nivåer. Resultaten skickas ut och finns tillgängliga online för studenter, men även blivande studenter kan ta del. Lärare och chefer har tillgång utifrån behörighet. Sammanställningar, analyser och diagram görs enkelt online. Systemet är sedan mer än 2 år tillbaka i drift hos BTH och Högskolan i Halmstad.

Den nya kursvärderingsprocessen har inneburit stora effektivitetsvinster för lärare och administratörer, ökat kvaliteten och inneburit bättre jämförelsemöjligheter inom och mellan institutioner. Webinaret ger dig möjlighet att ta del av erfarenheter och bidra till diskussionen.

Läs mer.

Inga kommentarer: