tisdag 6 maj 2014

Ny rapport om universitetsbibliotekens styrning och utveckling

Bild: Svensk Biblioteksförening
Svensk biblioteksförening har publicerat en ny rapport: Vetenskapen och biblioteken – en översikt av Sveriges universitets- och högskolebibliotek, som beskriver biblioteksutvecklingen under de senaste 50 åren och de utmaningar som bland annat digitalisering har ställt. Rapporten har tagits fram av Barbro Thomas på av uppdrag Svensk biblioteksförening.

De senaste årtiondena har inneburit omvälvande förändringar av högskolebibliotekens verksamhet. Rapporten belyser universitets- och högskolebibliotekens utveckling, deras förändringsbenägenhet och lyhördhet för användarnas behov. Högskolebiblioteken har, alltsedan 1960-talet då tekniska hjälpmedelbörjade tas i bruk, legat i framkant av utvecklingen. Teknikutvecklingen har gjort informationen tillgängligare, men också medfört inlåsningseffekter.

– Biblioteken står inför stora utmaningar att värna ett fritt och tillgängligt informationsutbyte. Alla frågor kan inte lösas av det enskilda biblioteket, utan kräver ett nationellt helhetsgrepp, anser Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: