torsdag 27 mars 2014

Nordiska broar för livslångt lärande

Nordiska ministerrådet och Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande anordnar konferensen Nordiska broar för livslångt lärande i Reykjavik, Island 10-11 juni 2014. Konferensens tema är att bygga broar mellan olika utbildningssektorer, näringsliv och samhället i stort för att främja det livslånga lärandet. Fyra nyckelfrågor ställs inför konferensen:
  • Hur främjar vi det tvärsektoriella samarbetet?
  • Hur fungerar kulturmötet mellan utbildning och arbetsliv och mellan olika utbildningsformer och arenor?
  • Hur kan olika system komplettera varandra?
  • Hur kan vi lära av varandra?
Det kommer att ske en blandning av diskussion, föreläsning och väldigt innovativa och praktiska workshops med biophilia som inspirationskälla.

- Konferansens arbeidsmetoder skal integrere Biophilia erfaringer (kreativitet som forskningsmetode) som har vært utprøvd og testet i Island og skal på forskjellige plan diskuteres med hele Norden under Islands formannskap i 2014. Metoden brukes for å forbedre samarbeidet mellom vitenskap, kultur og utdanning. Konferansens deltakere skal inviteres til «Teamwork uten grenser» etter Biofilies modell; bli kjent med ny forskning, prøve forskningsbasert utviklingsarbeid, og i arbeidsprosessen å integrere kunst, naturvitenskap, voksenpedagogikk og ikt/media. Eller som den kjente engelsk naturviteren og programlederen Sir David Attenborough sier: ”Biophilia oppfordrer oss til å lytte, lære og skape!”

Konferensen äger rum i Reykjaviks fina konferens- och koncerthus Harpa.

Inga kommentarer: