tisdag 4 mars 2014

Mindmap om examinationsformer

CC BY-NC Some rights reserved by Learning Center HiG
Mats Brenner vid Högskolan i Gävle
Learning Center har skapat en bra överblick på examinationsformer i mindmapverktyget InFact (ett gratis kollaborativt verktyg). Bilden är en bearbetning av en broschyr Examination - en exempelsamling som producerades av NSHU 2010 inom projektet Webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete kring lärandemål, examination och läraktiviter

Mindmappen kompletteras med nedladdningsbar pdf-fil på vilka IKT-verktyg passar till olika examinationsformer: Examinationsformer, nätbaserat lärande och IKT-verktyg. All text i samlingen och mindmappen har en Creative Commons licens och får användas fritt för icke-kommersiellt ändamål under förutsättning att du tydligt anger källan.

Se mindmap Examinationsformer.

Inga kommentarer: