fredag 14 mars 2014

Sverige ligger efter i Europa att integrera IKT och utbildning

Digitaliseringskommissionens senaste rapport, En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13), har just lämnats in till IT-ministern Anna-Karin Hatt. Den handlar om IT och skolan och pekar på stora brister i hur IT används i skolan. Sverige är ju bra på att dela ut datorer i skolan och har bra infrastruktur men när det gäller att använda IT i undervisningen på ett pedagogiskt sätt så ligger vi ganska långt efter inom Europa. Kommissionen föreslår en övergripande satsning på kompetensutveckling för både lärare och ledare i linje med det som sker i många andra länder.

- Digitaliseringskommissionen föreslår bland annat skärpta digitala kunskapskrav i läroplanerna, ett digitalt kunskapslyft för både lärare och rektorer, digitala inslag i de nationella proven, bättre uppföljning av it-utvecklingen i skolan, nätbaserade kurser i gymnasieskolan, innovationsprojekt för nyskapande digitala läromedel och undervisningsformer, samt större digitala inslag i lärarutbildningen.

En artikelserie i Svenska Dagbladet, Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på att använda dem, fortsätter på samma tema. Användningen av IT i skolan delegeras oftast ner till den enskilda läraren och många är fortfarande skeptiska eller saknar nödvkompetensutveckling och stöd. Detta leder till stora skillnader mellan klasser och skolor. Enligt Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet:

- Digitalisering är en del av vår värld. Det är en del av hur du gör matematik, orienterar dig i SO eller ägnar dig åt miljöfrågor. Det handlar om skolutveckling och det slipper man inte ifrån. Det är ingen som frågar "ska vi ha papper och penna i skolan?", det är samma sak att fråga "ska vi ha digital teknik i skolan?".

Ytterligare ett bekymmer är ointresset för datorvetenskap i Sverige trots att industrin skriker efter IT-kunniga medarbetare. Enligt SvDs artikel Ännu ett slag mot den svenska självbilden:

- När europeiska företag får ange hur lätt de tycker att det är att rekrytera it-specialister så hamnar Sverige på jumboplatsen 31. Svenska företag tillhör alltså dem som har allra svårast i hela Europa att hitta anställda med koll på datorer.

2 kommentarer:

Thomas E Blom sa...

Förslagen som presenteras i rapporten är spännande och framåt... Se mer på s. 188ff.

Thomas E Blom sa...

I media lyfts det negativa fram, men rapporten har också en del förslag som är spännande - läs med på sid 188 och framåt.