söndag 23 mars 2014

EDEN konferens 2014

EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerar sin årliga konferens 10-13 juni i Zagreb, Kroatien. Temat för i år är From education to employment and meaningful work with ICTs; hur nätbaserad utbildning kan hjälpa oss förbereda studenter för morgondagens arbetsmarknad. Konferensen riktar sig till alla som arbetar inom eftergymnasial utbildning, såväl högre utbildning som vuxen- och folkbildning.

Konferensens teman inkluderar arbetsplatsbaserat lärande, entreprenörskap inom högre utbildning, validering och certifiering, informellt lärande, samverkan mellan utbildning och näringsliv, mobilt lärande i arbete mm.

- Workplace-based training supported by ICT tools is part of the solution to reduce skill shortages and mismatches. E-learning has become a dominant delivery method in learning settings at work across various sectors and a wide range of company sizes. Its advantages may be many, including flexibility, cost and time savings, and new work habits and improved working climate. ICT-enhanced learning may improve organisational performance and lead to increased staff commitment and the generation of new ideas. E-learning is often used by companies to inform and educate not only their employees but also customers, as part of their branding and marketing strategy and activities.

Du kan registrera dig till konferensen fram till 5 juni.

Här intervjuar jag en av konferensens huvudtalare Professor Jeff Haywood, University of Edinburgh. Se mer i EDEN-artikeln The Open, The Digital and The Face-to-Face.

Inga kommentarer: