torsdag 7 augusti 2014

Bild som förklarar Creative Commons

Creative Commons Polen har gjort en utmärkt bild som förklarar skillnaderna mellan olika kombinationer av Creative Commons licenser på ett tydligt och användarvänligt sätt. De har lagt till ett antal nya ikoner som förklarar tydligare vad du får och inte får göra med CC-licenserade verk. Originalet är på polska men Digital Inspiration har översatt den till engelska. Se även Creative Commons Poland där du kan ladda ner bilden själv.

CC BY Creative Commons Polska, by Piotrek Chuchla

Inga kommentarer: