fredag 29 augusti 2014

Modersmålsundervisning på distans

Languages by ialja, on Flickr
CC BY-NC-SA Some rights reserved by ialja
Barn med andra modersmål än svenska får ofta ingen undervisning i modersmålet på grund av brist på lärare. En tydlig lösning på problemet är att erbjuda undervisning på distans men just nu finns det juridiska hinder konstaterar Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) utbildningsberedning, i en debattartikel, Digitalt lärande kan stödja modersmålet.  Kravet är att lektionerna ska vara lärarledda och vi behöver tänka nytt och omdefiniera sådana begrepp.
 
- I ett läge när det saknas lärare behöver vi tänka nytt. Ett utvecklat digitalt lärande kan erbjuda stöd i udda språk även om det bara handlar om en enda elev i en landsbygdsskola. Självklart förutsätter det en nära samverkan med ämneslärarna och att eleven får det stöd som behövs både pedagogiskt och tekniskt. Detsamma gäller studiehandledning som är centralt för att nyanlända elever ska klara kunskapskraven. Genom exempelvis regional samverkan kan kommuner dela på den resurs som lärare i de aktuella språken utgör.

För att diskutera detta och andra digitaliseringsfrågor har SKL och regeringen samlat en bred grupp aktörer i ett Nationellt forum för skolans digitalisering.

Inga kommentarer: