torsdag 14 augusti 2014

Bok om IKT-pedagogens roll

CC BY-NC Some rights reserved by David Hopkins
IKT-pedagogen viktiga roll är sällan definierad och varierar mellan olika arbetsplatser. Även själva titeln varierar. Därför kan det vara intressant att läsa en e-bok som beskriver rollen, What is a learning technologist?, skriven av David Hopkins (Warwick Business School). Boken är baserad på egna reflektioner, praktiska erfarenheter och forskning och syftet är att skapa en tydligare bild om IKT-pedagogens roll i en modern skola eller högskola.

- David starts with some institutional definitions but then the opening chapters really give a flavour of the diversity of the tasks performed by learning Technologists; championing new learning technology, delivering staff training, one to one support etc.

Läs en recension av e-boken av Chris Rowell (därifrån kommer ovanstående citat).

Boken kostar endast €0,99 och kan hämtas från Amazon.

Inga kommentarer: