måndag 4 augusti 2014

Webbaserad kurs i bedömning och betygssättning

Grading exams by __o__, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  __o__ 

Skolverket, i samarbete med Karlstads universitet, ger nu till hösten den tredje upplagan av en öppen nätkurs om bedömning och betygssättning. Kursen riktar sig till alla lärare inom den obligatoriska skolan samt gymnasium och vuxenutbildning. Det finns två versioner av kursen: den ena riktar sig mot lärare och skolledare i årskurs 4–6 (kursen börjar februari 2015), och den andra mot lärare och skolledare i årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen (kursen börjar oktober 2014).

- Kursen som är framtagen tillsammans med Karlstad universitet med professor Christian Lundahl som vetenskaplig ledare, motsvarar en studietid på ca 30-40 timmar. Den innehåller teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Kursen består av 6 moduler som inkluderar frågor, reflektioner och självvärderingar. Den webbaserade kursen fungerar likväl från din dator som från din surfplatta eller smarta telefon. Efter avslutad kurs erhålls ett intyg från Karlstad universitet.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Inga kommentarer: