fredag 15 augusti 2014

PUL ett hinder i skolans digitalisering


Personuppgiftslagen bromsar den digitala utvecklingen i skolan och bör revideras enligt en debattartikel i Göteborgsposten (GP), Nyskapande skolteknik hindras av PUL. Allt fler skolor använder s. k. molntjänster som Google Apps for Education, Dropbox och Microsoft 365 med väldigt bra resultat men dessa tjänster anses bryta mot PUL enligt Datainspektionen. Författarna menar att PUL, som skrevs 1998, behöver anpassas till dagens verklighet. Elevernas integritet ska självklart skyddas men lagen grundar sig i en digital värld före sociala medier, molntjänster och utbyggt bredband.

- Men även lagen måste anpassas till dagens samhälle. I princip alla som i dag använder vanliga tjänster som Dropbox, Google Apps, Office 365 med flera utmanar dagens integritetsbegrepp enligt PUL. Det blir absurt när regler och verklighet står så långt ifrån varandra. Vi måste inse att integritet är ett flytande begrepp och våga erkänna att det förändrats efter det att PUL-lagen skrevs.

- Om vi verkligen vill flytta in skolan i det moderna samhället och överträffa de internationella mätningarnas måttstockar vad gäller lärande, kreativitet och problemlösning, måste lärare och elever få använda de möjligheter som finns! De ska inte behöva vara oroliga över att samtidigt bryta mot lagen.


Artikeln uppmanar utbildningsministern att ge frågan högsta prioritering efter valet.

Inga kommentarer: