lördag 30 augusti 2014

Interaktiva medier och lärandemiljöer


Hur påverkas skolan och barnens lärande av dagens interaktiva medier? En ny bok, Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups), beskriver hur dagens digitala medier kan berika skolan och lärande. Boken kombinerar ett forskningsperspektiv med praktiska exempel på tillämpning i klassrummet. Målgruppen är lärare som redan har tillgång till digitala verktyg men som inte har börjat använda dem i större utsträckning i sin undervisning.

- Interaktiva medier och lärandemiljöer består av 13 kapitel som utifrån olika tillämpningar, erfarenheter och exempel ger lärare och pedagoger idéer, begrepp och metoder för sin professionella utveckling. De olika kapitlen ska kunna fungera som inspiration, diskussionsunderlag eller utgångspunkter för vidare problematisering, i arbetslag, utbildning eller för en enskild pedagog.

Kapitelindelningen ser ut så här:
 • Digitaliseringen av skolan
 • Förändringar, utmaningar, gränslöst lärande
 • Digital kompetens - vad kan vi lära oss av ungarnas lärandemodeller?
 • "Ven är du?" Om genus och makt i ungas kommunikation online.
 • Spel och lärande.
 • Kollaborativt lärande och sociala medier.
 • Upplevelse, medskapande, digitala medier och religionsundervisning.
 • Läs- och skrivfrämjande arbete i en interaktiv värld.
 • Webbpublicering i undervisningen.
 • En källkritisk ansats: att arbeta med källor, källkritik och internet.
 • Multimodala fiktioner i litteraturundervisningen.
 • Att lära sig läsa och skriva - i nutid och för framtid.
Bokens redaktörer är Elza Dunkels (docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet) och Simon Lindgren (professor i sociologi, Umeå universitet) och totalt 15 författare (inklusive mig) har skrivit kapitlen.

Inga kommentarer: