måndag 11 augusti 2014

Histropedia - skapa interaktiva tidslinjer

Histropedia är ett nytt interaktivt verktyg för att skapa tidslinjer för att visualisera historiska perioder eller händelseförlopp. Du kan skapa en tidslinje för valfri period och väljer vilka händelser du vill lägga på tidslinjen med automatiska länkar till Wikipedia, bilder, litteraturförslag, musik, YouTube-filmer och Twitter. Varje punkt på tidslinjen kan därför innehålla länkar till en stor mängd information i olika format. Databasen har redan över 1,5 miljoner historiska händelser och om något saknas kan du skapa själv. Du kan förstås dela din tidslinjer med kollegor, studenter, projektgrupp eller hela världen.

Histropedia är fortfarande under utveckling och kan bara länkas till engelska Wikipediaartiklar men på sikt kommer den att omfatta alla 267 språk i Wikipedia. Läs mer i en artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Histropedia – tool to visualise history unveiled at Wikimania, och titta på den här introduktionsfilm.

Inga kommentarer: