torsdag 21 augusti 2014

Facebook inom högre utbildning - ny bok

28/365 Far too much time on Facebook by smileham, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by smileham

Facebook används inom utbildning som arena för diskussion och för att skapa mer gruppdynamik. En ny bok, An Education in Facebook? Higher Education and the World's Largest Social Network, undersöker vad som händer när lärare och studenter möts i en kommersiell plattform och visar både goda och sämre exempel på praktik.

- An Education in Facebook? examines and critiques the role of Facebook in the evolving landscape of higher education. At times a mandated part of classroom use, at others an informal network for students, Facebook has become an inevitable component of college life, acting alternately as an advertising, recruitment and learning tool. But what happens when educators use a corporate product, which exists outside of the control of universities, to educate students?

Ett särskilt intressant kapitel har skrivits av Pernilla Josefsson (KTH) och Fredrik Hanell (Lunds univ) om hur viktigt det är att läraren har en tydlig yrkesroll i Facebookgrupper och inte försöker att kombinera arbete och fritid. Läraren bör inte bli vän med sina studenter men ska uppträda professionellt och förklara rollen i förväg. Författarna intervjuas om detta på KTH:s nyhetssida, Teachers risk role confusion on social media:

- When we implement these types of (social media) environments, our social roles are getting more intertwined; and it’s harder to distinguish the professional from the personal, the private from the professional. Some of the students assume that the teacher is there as a teacher, sticking to their role in the classroom; while others in the same group consider the teacher to be acting as a private person, expressing their own private thoughts, not as a teacher examining, or judging them, or informing them. At the same time, there are some teachers who find it difficult to separate the ‘teacher self’ from the ‘private self’.

Inga kommentarer: