måndag 25 augusti 2014

Ny studie om avhopp på lärarutbildning

En ny studie vid Karlstads universitet har undersökt varför lärarstudenter hoppar av sina utbildningar, enligt en nyhet från universitetet, Brister i kommunikation bakom avhopp. Antalet studenter (både campus och distans) som hoppar av lärarutbildningen har ökat de senaste åren och syftet med studien var att undersöka närmare varför de valde att sluta eller göra uppehåll i sina studier.

Resultaten ligger i linje med många andra studier inom området, nämligen att studenter hoppar av på grund av personliga omständigheter t ex sjukdom, familjekris, nytt jobb osv. Men två viktiga faktorer kom fram tydligt: bristande studiemotivation och en dålig bild av vad högre utbildning innebär.

- Studenterna har också en dålig bild av vad högre utbildning innebär, som till exempel kraven som ställs på examination och närvaro. Den bilden blir ännu tydligare vid distansstudier, då en del studenter verkar uppfatta dessa studier som lättare än campusstudier när det i själva verket kan vara tvärtom. Det finns flera exempel på distansstudenter som försöker jobba heltid samtidigt.

Många yngre studenter har ingen tydlig bild av vad läraryrket innebär eftersom de har kommit direkt från skolan och bara inser svårigheterna när de kommer ut på praktik.

Studien föreslår flera åtgärdar, bland annat tydligare förhandsinformation om vad utbildningen kräver av studenten och vad läraryrket innebär, i synnerhet för dem som studerar på distans. Ett annat förslag är att lägga prakitkdelen (VFU) tidigare i utbildningen så att studenterna får klarhet om läraryrket så tidigt som möjligt. Bättre att hoppa av under det första året än efter tre år.

Inga kommentarer: