lördag 23 augusti 2014

Ny rapport om digitala trender för bibliotek

CC BY Some rights reserved by NMC Horizon
NMC Horizon publicerar varje år rapporter för olika utbildningssektorer som analyserar de viktigaste trenderna inom IT och lärande och beskriver vilka utmaningar och möjligheter som aktörerna bör beakta. Nu kommer årets rapport om biblioteksutveckling, NMC Horizon Report 2014 - Library edition.

Rapporten består av tre delar. Den första beskriver och ger exempel på trender som främjar teknikutveckling och digitalisering inom de närmaste 5 åren. Del två beskriver utmaningar som kan eventuellt hindra utvecklingen. Del tre beskriver övergripande digitala trender som kommer att påverka bibliotekets verksamhet.

Rapporten har tagits fram av en expertgrupp med representanter från hela världen och har därför ett globalt perspektiv.

- The NMC Horizon Report: 2014 Library Edition, examines key trends, significant challenges, and emerging technologies for their potential impact on academic and research libraries worldwide. While there are many local factors affecting libraries, there are also issues that transcend regional boundaries and common questions; it was with these questions in mind that this report was created. The NMC Horizon Report: 2014 Library Edition was produced by the NMC in collaboration with University of Applied Sciences (HTW) Chur, Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover, and ETH-Bibliothek Zurich. To create the report, an international body of experts from library management, education, technology, and other fields was convened as a panel.

Referens
Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., and Freeman, A.
(2014). NMC Horizon Report: 2014 Library Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium

Inga kommentarer: