lördag 9 augusti 2014

Öppna lärresurser på mindre språk

EU-projektet LangOER kartlägger användningen av öppna lärresurser (OER) i Europas mindre språk, inklusive de nordiska. Projektets första rapport har just kommit ut, Open Educational Resources (OER) in less used languages: a state of the art report, med en sammanställning av OER-satsningar i 23 språk.

Rapporten pekar på ett antal områden som bör utvecklas:
  • Brist på övergripande nationella policies om öppna lärresurser och brist på investering.
  • Kvalitetssäkring av OER-samlingar.
  • Många samlingar är öppna i betydelse tillgänglig men ofta saknar öppen licensering (dvs Creative Commons).
  • OER måste presenteras i sammanhang och kopplas till läroplaner mm. En samling resurser utan sammanhang räcker inte.
  • Fler flerspråkiga samlingar borde utvecklas.
  • Lärarnas engagemang i processen är avgörande.
Rapporten kommer att översättas till frisiska, grekiska, holländska, lettiska, litauiska, polska och svenska i september.

Ladda ner rapporten och bilagan som pdf-filer.

Inga kommentarer: