onsdag 27 augusti 2014

Webinar om öppna lärresurser på mindre språk

EU-projektet LangOER, som ska främja undervisning och lärande på mindre språk samt minoritetsspråk genom utveckling av öppna lärresurser, arrangerar ett webinar fredag 19 september 14.00-15.00. Webinariet handlar om hur öppna lärresurser (OER - open educational resources) kan utvecklas på mindre språk, inklusive de nordiska språken.

Huvudfrågorna som ska diskuteras är:
  • Hur ser det ut för öppna lärresurser på mindre och minoritetsspråk i Europa idag?
  • Vilka projekt pågår inom området?
  • Hur kan öppna lärresurser användas i språkundervisning?
Under webinariet kommer du att möta talare med lång erfarenhet av språkutbildning och öppna lärresurser: Kate Borthwick (University of Southampton, UK), Anna-Comas Quinn (Open University, UK) och Sylvi Vigmo (Göteborgs universitet). Jag kommer att vara moderator för sessionen.

Webinariet, som är kostnadsfritt, hålls via e-mötesverktyget Adobe Connect. 

Inga kommentarer: