onsdag 20 augusti 2014

Världens Bibliotek - tillgång till information nödvändig för utveckling

IFLA(International Federation of Library Associations and Institutions) har på sitt årliga möte (World Library and Information Congress) presenterat Lyon-deklarationen som uppmanar FN och dess medlemsstater att göra tillgång till information till en del av millenniemålen när de ska omförhandlas.

Enligt IFLA:s ordförande Sinikka Sipilä:.

- Tillgång till kunskap och information handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Bibliotek i hela världen bidrar till en hållbar utveckling varje dag. 

Stuart Hamilton, biträdande generalsekreterare i IFLA, har lett arbetet med att ta fram deklarationen:

- Deklarationen förklarar varför tillgång till information är avgörande för en hållbar utveckling och vi vill att politikerna ska läsa den innan de stiger på planet till förhandlingarna om de nya milleniemålen. När de kommer tillbaka ska de också minnas att det finns saker att göra hemma.

Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att underteckna deklarationen. Redan nu har 125 organisationer skrivit under deklarationen.


Inga kommentarer: