onsdag 5 november 2014

Bibliotek och sociala medier

CC BY-NC-SA Some rights reserved by mgysler
Sociala medier används av många bibliotek för att bygga relationer och skapa dialog med användarna. En ny brittisk rapport, Use of social media by the library - current practices and future opportunities, ger en överblick på hur sociala medier används idag och undersöker även framtida användningsområden. Rapporten består av följande rubriker:

  • Dagens användning av sociala medier - goda exempel, fördelar/nackdelar, genomslagskraft, utmaningar.
  • Policies och ledarskap
  • Effektivitet
  • Marknadsföring
  • Framtiden för sociala medier i biblioteksbranschen

- Across our survey, focus group and interviews we found much common ground. Most librarians feel strongly positive about the potential for social media to help increase engagement between users and library staff and services. Social media is also seen as an effective outreach tool, helping librarians promote the work of their faculty and connect more deeply with the broader library community. 

Området utvecklas hela tiden och mer forskning behövs om vilka strategier fungerar bäst och vilka praktisk nytta sociala medier ger för biblioteket och sina användare.

Inga kommentarer: