fredag 14 november 2014

Ibland är det bästa svaret "jag vet inte"

Filter Failure by Clint Hamada, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Clint Hamada

Som lärare vill man oftast ha svar på alla frågor man får i klassrummet. Men om våra elever/studenter ska bli självständiga måste de lära sig informationssökning och källkritik i stället för att alltid fråga läraren. En artikel av Heather Wolpert-Gawron i nättidningen Edutopia, The Power of "I Don't Know", rekommenderar att läraren vågar säga jag vet inte mycket oftare och i stället visa hur man söker svaret själv och filtrerar den information man får. I stället för att googla fram 10 miljoner träffar på ett brett sökord måste alla lära sig avancerade sökningar där man i stället får cirka 20 bra träffar. Att erkänna att man inte vet ska väcka nyfikenhet för att ta reda på svaret.

- One way to give power to an "I don't know" attitude is to teach internet literacy early and often, giving students the power to seek out answers themselves.

Heather ger tre exempel på klassrumsövningar för att låta eleverna träna på dessa färdigheter:
  • att låta Google göra jobbet åt dig (avancerade sökningar)
  • grupparbete - skattjakt i informationssökning
  • kolla källan - hitta information i Wikipedia, ta fram nyckelord och sedan leta efter minst 2 andra källor som bekräftar det man har hittat.

Inga kommentarer: