onsdag 26 november 2014

Konferens - MOOCs in Scandinavia

Aula Medica, Karolinska Institutet by pellesten, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by pellesten

Intresset ökar bland nordiska lärosäten att erbjuda globala öppna nätkurser (MOOCs).Karolinska Institutet i samarbete med Chalmers, Lunds universitet, Uppsala universitet och Swedish Institute of Computer Science (SICS) arrangerar konferensen MOOCs in Scandinavia i Stockholm 11-12 juni 2015.

- Welcome to MOOCs in Scandinavia, a one and a half-day conference with the dialogue on the status of Massive Open Online Courses in Scandinavia in focus.
The meeting promises interesting discussions and we hope to challenge your pre-conceptions on online learning in general and MOOCs in particular. We will hear MOOC evangelists, MOOC sceptics, MOOC practitioners and we are expecting some interesting discussions about for instance MOOC practice and MOOC research.


Konferensens huvudtalare är:
Vill du bidra till konferensen finns det tre spår: ett för forskning, ett för praktik och ett öppet spår. Bidragen ska lämnas in senast 15 februari 2015.

Läs mer om konferensen (bidrag, anmälan, avgifter mm)

Inga kommentarer: