onsdag 19 november 2014

Öppna lärresurser inom hållbar utveckling

Nätverket SNH, ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och UR, vidareutvecklar sin plattform för öppna lärresurser, OpenSNH. Temat för 2014 är Hållbar utveckling och under rubriken finns en samling lektionsplaner, filmer, artiklar och e-kursböcker inom området. Allt material i samlingen har en Creative Commons licens som betyder att du får kopiera det, använda det i din kurs och i vissa fall även bearbeta resursen (kontrollera först licensen på verket). Alla resurser har omfattande metadata om målgrupp, nivå, ämnesområde, tekniska krav osv.

Andra teman i samlingen är:

3 kommentarer:

Jan sa...

Jag klickade runt lite på webbplatsen men kunde inte hitta en enda öppen lärresurs. Creative Commons licenser med ND eller NC kvalar inte in under definitionen för öppen.

Alastair Creelman sa...

Sant men ett steg i rätt riktning men så länge det finns en CC licens så finns det möjlighet till viss återanvändning. Tror att de flesta känner sig tryggare med NC och/eller ND så länge.

Jan sa...

Jo, i rätt riktning, men jag tror vi gör en pedagogisk otjänst om vi går med på att kalla det öppet, för då blir de nöjda och stannar där. Vi måste vara noggranna med att säga att de bra att de är explicita med vilken licens de har valt, men att de är synd att de inte har valt att göra öppna lärresurser.