fredag 21 november 2014

Chalmers ger öppen kurs om grafen

CC BY Some rights reserved by Oscar Mattsson
Chalmers är det senaste lärosätet i Sverige som börja erbjuda öppna kurser (MOOC). I januari börjar nämligen en kurs om supermaterialet grafen via Chalmers egen MOOC-plattform, ChalmersX. Chalmers ingår, tillsammans med Karolinska Institutet, i MOOC-konsortiet EdX och kommer att ge flera öppna kurser framöver.

Chalmers första MOOC blir en introduktion till supermaterialet grafen: Introduction to Graphene Science and Technology. Det är ett ämne som ligger i forskningsfronten, och som är föremål för EU:s största forskningssatsning någonsin – det chalmersledda Graphene Flagship. Kursen leds av grafenforskaren Jie Sun. Han tog initiativ till moocen eftersom han såg att det finns behov av storskalig utbildning inom grafen. Enligt vice-rektorn Maria Knutson Wedel:

– Genom den öppna nätkursen vill jag ge deltagarna grundläggande kunskaper om grafen, säger han. En ingenjör ska efter kursen kunna avgöra om grafen är lämpligt för företagets produkter, och en student ska kunna avgöra om ämnet är intressant för vidare studier.

ChalmersX-kurserna kommer att vara speciellt anpassade för sitt sammanhang – det blir inga traditionella 45-minuters föreläsningar inspelade på film. Lärarna som utvecklar kursen analyserar noga vilka koncept de vill att deltagarna ska få med sig. Innehållet kokas sedan ner till kortare videosnuttar på 5–7 minuter.

– Det här arbetet ger oss viktig lärdom rent pedagogiskt, och kunskap om ny teknik som vi även kan använda i våra ordinarie utbildningar. Chalmers är ett tekniskt universitet och vi vill ligga i framkanten.

Efter grafenkursen står en mooc om hållbarhet i vardagen på tur. Planerad kursstart är maj 2015.

Inga kommentarer: