tisdag 11 november 2014

Referensverk om öppna lärresurser

Day #93 OER by edtechie99, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by edtechie99

Open Education Handbook 2014 ger en utmärkt överblick på alla aspekter av öppen utbildning idag; öppna lärresurser, MOOCs, öppna kursböcker, creative commons, öppen data, digitala certifikat (open badges), open educational practices och mycket mer. Här finns det definitioner och beskrivningar på alla begrepp, bakgrundsmaterial, goda exempel samt omfattande länklistor. Boken är förstås öppen och har skrivits av Open Education Working Group som en del av EU-projektet LinkedUp. Boken är ett levande dokument och kommer att uppdateras och utökas successivt. Målgrupperna är främst utbildare, forskare, studenter och beslutsfattare inom utbildning.

Inga kommentarer: