söndag 2 november 2014

Legala handboken - ny guide om upphovsrätt, offentlighet och integritet på nätet

CC BY-NC-ND Some rights reserved by Legala Handboken
Utan att du kanske tänkt så mycket på det så är lärare den yrkesgrupp som dagligen rör sig i internetdjungelns allra snårigaste regelverk.
  • Vilka upphovsrättsliga regler gäller i en lärosal?
  • Är det tillåtet att kopiera en hel bok eller visa en film?
  • Måste jag spara min e-post och i så fall hur länge?
  • Får studenternas spela in mina lektioner och lägga upp dem på nätet?
  • Vem äger det material som skapas?
  • Vilket ansvar har jag för att känsliga personuppgifter inte sprids via högskolans servrar?
Det är mycket lärare och studenter måste känna till för att inte av misstag bryta mot lagar och regler, särskilt när det gäller upphovsrätt.

Legala handboken är en digital vägledning för dig som är lärare, bibliotekarie eller student och snabbt vill bilda dig en uppfattning om den snårskog av lagar och regler som styr IT-stödd utbildning i högskolan. Personal och studenter kan äntligen få svar på sina frågor om upphovsrätt, offentlighet, yttrandefrihet, integritet och säkerhet på nätet. Genom att erbjuda aktuell information, goda exempel, tips och idéer anpassade till målgruppen, vill Legala handboken främja högskolans internetanvändning.

När sociala medier började användas i undervisningen och universitetskurserna fick ett utvecklat nätstöd för lärande ökade också behovet av vägledning. Fortfarande finns det många mytbildningar och missuppfattningar om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns eller antas vara, fritt tillgängligt. Nya licensieringsformer som Creative Commons och Open Access har tillkommit och trots att dessa förenklar användningen så komplicerar de samtidigt bilden av gällande rättspraxis.

Tio år efter att den första versionen av Legala handboken publicerades av NSHU/ Myndigheten Sveriges Nätuniversitet lanseras nu en utökad och uppdaterad webbtjänst under en CC-licens. Tillsammans med juristerna Christine Kirschberger och Katarina Renman-Claesson vid Stockholms universitet har Margareta Hellström, IKT-pedagogisk rådgivare och konsult (under många år vid både KTH, KI, SU och Nätuniversitetet) och projektledare för båda versionerna av Legala handboken, lett och genomfört arbetet med stöd av Internetfonden och .SE på uppdrag av Unipoll AB.

Ta chansen och tyck till om Legala handboken via formuläret på startsidan under denna och nästa vecka och skicka in frågor du inte fick ett svar på. Den 1 december håller ITHU ett webbseminarium med Legala handbokens författare där du bland annat får möjlighet att direkt fråga juristerna. Mer information om detta kommer snart på Flexspan förstås.

Läs mer på Legala Handboken.

2 kommentarer:

Suzanne Pathkiller sa...

Känner du till en liknande guide på engelska som gäller för Sverige?

Alastair Creelman sa...

Känner inte till något. Ställ gärna frågan till legala handboken :-)