onsdag 12 november 2014

Svenskarna och internet 2014

CC BY-NC-ND Some rights reserved by .SE
Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) har just släppt sin årliga rapport, Svenskarna och internet, som ger en bild på hur vi använder nätet och tydliga trender.

- Svenskarna och internet är Sveriges viktigaste individundersökning om internetanvändning i Sverige. Rapporten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som undersöker svenskarnas användning av internet och visar hur informations­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda individer, familjer och samhället.
Rapporten görs i samarbete med World Internet Project och har sammanställts årligen sedan år 2000. Kontinuiteten ger en unik möjlighet att visa hur utvecklingen ser ut över tid.


Det som syns tydligast i år är surfplattor - mer än hälften av alla svenska äger en surfplatta och det finns inga tecken på att intresset svalnar. Det är framför allt barnfamiljer som skaffar sig surfplattor. Antalet timmar vi använder nätet växer också stadigt; i genomsnitt 21,6 timmar per vecka jämfört med 19,9 timmar förra året.

Andra trender för i år:
  • Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Nio ut av tio svenskar har tillgång till dator och internet.
  • Vi betalar för musik och filmer i allt större utsträckning via tjänster som Spotify och Netflix. Fildelning verkar minska.
  • Smarta mobiler används allt mer och 73% av befolkningen har nu en smart mobil.
  • Det finns en tydlig oro bland svenskar för övervakning och integritetsintrång.
  • Drygt hälften av alla 2-åringar använder internet och 25% gör det dagligen.
  • 68% av svenskar har konto på Facebook.
  • Fortfarande cirka en miljon svenskar använder inte internet.
Läs rapporten direkt på nätet eller som pdf-fil.

Läs pressmeddelandet från .SE: Svenskarna och internet 2014: Användandet av surfplattor exploderar – fler betalar för film och musik, färre fildelar

Inga kommentarer: