söndag 2 november 2014

EU-rapport efterlyser finansiering för användning av IKT inom högre utbildning

Regeringar och myndigheter måste aktivt främja utveckling och användning av flexibla, digitala metoder för lärande och undervisning inom högre utbildning, anser EU-kommissionens expertgrupp för modernisering av högre utbildning i en ny rapport, New modes of learning and teaching in higher education. Rapporten tar fram 15 praktiska rekommendationer till alla medlemsländer och efterlyser mer målinriktade satsningar. Även om det finns mängder av inspirerande initiativ på olika håll i Europa finns det sällan en övergripande strategi eller sammanhang och en del bra initiativ dör ut efter projektstadiet. Framför allt ser man hur den starkt växande efterfrågan på högre utbildning inte kan tillgodoses av traditionella strukturer, framför allt när det gäller efterfrågan på fortbildning och livslångt lärande.

Expertgruppen leds av Irlands tidigare president Mary McAleese och i gruppen finns Agneta Bladh, tidigare rektor vid Högskolan i Kalmar. Enligt Mary McAleese behöver vi skapa nationella strategier för teknikanvändning och inte bara lita på hängivna eldsjälar:

- De utmärkta exempel på bra metoder som visats för oss under vårt arbete har imponerat på mig. Dessa exempel har visat hur viktigt det är att inte bara ha hängivna individer inom de högre utbildningsinstitutionerna, utan också engagerade och framsynta regeringar som stödjer dessa individer om vi ska kunna maximera potentialen hos dessa nya former för lärande och undervisning. Även om EU har börjat göra framsteg ligger vi fortfarande efter USA när det gäller användningen av ny teknik vid våra universitet och högskolor.

Inga kommentarer: