söndag 30 november 2014

Bättre tillgång till digitala läromedel i skolan


Övergången till digitala läromedel i svenska skolor har hittills gått långsamt trots att många kommuner har infört en dator till varje elev. Utbudet av digitala kursböcker har inte varit så omfattande som i många andra länder och även utvecklingen av öppna lärresurser har inte kunnat ersätta tryckta kursböcker. Undersökningar visar att Sverige lägger betydligt mindre pengar på läromedel (tryckta och digitala) än till exempel Finland och Danmark.

Nu kommer förlaget Gleerups med en helhetslösning till skolor med tillgång till digital kurslitteratur inom alla ämnen. I ett pressmeddelande säger Elisabeth Lennartsdotter, marknads- och försäljningschef, Gleerups:

- Många skolor upplever idag att de har satsat på teknik, men glömt något minst lika viktigt, ett kvalitetssäkrat innehåll i digital form. Därför erbjuder vi nu en efterfrågad helhetslösning för högstadiet och gymnasiet. För 59 kronor per elev och månad ges tillgång till digitala läromedel i alla ämnen.

Inga kommentarer: