lördag 8 november 2014

Regering vill tillåta fjärrundervisning

Flat Classroom Skype by superkimbo, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by superkimbo

Många kommuner har svårt att erbjuda undervisning i smalare ämnen och möjligheter till modersmålsundervisning är starkt begränsat. Lösningen är förstås distansundervisning via videokonferens eller andra e-mötesverktyg men hittills har lagstiftningen hndrat sådana lösningar eftersom distansundervisning endast får ske som komplement till ordinarie undervisning. Enligt en artikel i Lärarnas Tidning, Regeringen vill tillåta fjärrundervisning kommer den nya utbildningsministern Gustav Fridolin att föreslå en lagändring som tillåter s. k. fjärrundervisning

- Vi kommer att ändra lagen för att möjliggöra fjärrundervisning. Det är viktigt för att alla elever, även i glesbygd, ska få en bra undervisning av hög kvalitet. Vi hoppas att en ny lagstiftning kan träda i kraft under nästa år.

Beskedet välkomnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eftersom det ger nya möjligheter för många mindre kommuner, i synnerhet i glesbygden.

Inga kommentarer: