lördag 29 november 2014

Pedagogisk meritering i högre utbildning

Bild: Informa Sweden
Hur belönas pedagogisk skicklighet inom högre utbildning? Vad finns det för incitament att satsa på pedagogisk utveckling och meritering? Dessa frågor kommer att diskuteras under konferensen Pedagogisk meritering i högre utbildning som äger rum i Stockholm, 17-18 februari. Flera lärosäten håller på att utveckla modeller för pedagogisk meritering och under konferensen kommer du att få ta del av aktuella erfarenheter och möjlighet till diskussion.

Konferensen kommer att fokusera på följande frågor:
  • Modeller för pedagogisk skicklighet/excellens
  • Vad kännetecknar en pedagogiskt skicklig universitetslärare?
  • Hur kan lärares skicklighet bedömas?
  • Erfarenheter av att använda pedagogiska portföljer som underlag för bedömning
  • Belöningssystem som används på svenska lärosäten
  • Två paneldiskussioner - ledningsperspektiv resp. lärarperspektiv på pedagogisk meritering

Inga kommentarer: