torsdag 5 februari 2015

Forskare bidrar till Wikipedia

Flera svenska universitet engagerar sig i Wikipedia och uppmuntrar lärare och forskare att bidra med sin kunskap för att se till att encyklopedins kvalitet ständigt förbättras.Tidigare har Wikipedia huvudsakligen fyllts på av enskildas initiativ, men nu visar de svenska universiteten att nätuppslagsverket också är ett fungerande verktyg för att sprida kunskap från forskare till allmänhet.

I höstas skrev jag om ett lyckat projekt vid Linnéuniversitetet och nu engagerar sig SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Göteborgs och Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Wikipediaprojektet, som finansieras av forskningsrådet Formas. SLU har varit aktiva sedan 2013 och många forskare har redan bidragit till artiklar i Wikipedia.

– Wikipedia blir i allt högre grad den källa där samtiden hämtar sin kunskap. Därmed borde det också vara en naturlig arena för de som vet mest om ett ämne att dela med sig av sin kunskap, säger SLU:s kommunikationschef Tina Zethraeus.
Källa: Pressmeddelande i myNewsdesk, Forskare förbättrar Wikipedia.

Inga kommentarer: