måndag 16 februari 2015

Lärarens roll i klassrummet utmanas av ny teknik


Över 250 kommuner i landet har satsat på en-till-en, en dator till varje elev, men hur påverkas lärarens roll av den nya tekniken? Det är temat på en ny avhandling av Martin Tallvid, Göteborgs universitet enligt ett pressmeddelande på Forskning.se, Lärarens roll i klassrummet utmanas av ny teknik. Han har följt två kommuners satsningar, Falkenberg och Jönköping, under fyra år. Lärarna utmanas på två nivåer enligt Martin Tallvid:

- Den tekniska utmaningen för lärarna ligger i att inte bli avskräckta av den snabba utvecklingen av både programvaror och digitala läromedel. Den ämnesmässiga utmaningen blir att hantera elevernas tillgång till internet som informationskälla.

Lärarens fokus skiftade från ämnesexpert till handledare med uppgiften att hjälpa eleverna hitta rätt och bli mer källkritiska i sin informationssökning.

- Elever i ett digitaliserat klassrum nöjer sig inte med information endast från läraren, därför krävs kunskaper i både källkritik och i sökning på nätet för att möta elevernas behov. Eleverna kan snabbt kontrollera uppgifter, hitta andra källor och utmana lärarens roll.

En intressant slutsats är att elevernas surfande och spelande i skolan inte störde skolarbetet. De klarade av sina studier men hann också med korta avbrott för spel och sociala medier.

Läs avhandlingen: Tallvid, M. (2015) 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Göteborgs Universitet

1 kommentar:

Johani Karonen sa...

Falkenberg ska det stå - inte Falköping! / MVH Johani, falköpingsbo