torsdag 19 februari 2015

Next Generation Learning 2015

Högskolan Dalarna och KTH arrangerar konferensen Next Generation Learning 2015 18-19 november i Falun. Konferensen fokuserar på pedagogisk användning av IKT och vänder sig till forskare, lärare, utbildare, utvecklare och IKT-pedagoger.

- Next Generation Learning inbegriper en vision på lärande baserat på kollaboration och dialog med hjälp av innovation anpassat till varje individ, oavsett inlärningsstil, livssituation och anledning till studier. NGL åsyftar utvecklingen av pedagogik med stöd och hjälp av teknik och hur vi kan nyttja dagens och morgondagens teknik för att ta itu med och lösa pedagogiska utmaningar.

Programmet kommer att bli klar senare under våren men redan nu kan du fundera över att lämna in ett bidrag till konferensen, Call for Papers.

Vi välkomnar bidrag från forskare, utbildare, utvecklare och pedagoger inom Högre utbildning, Bildningssektorn samt Grund- och Gymnasieskolan. På NGL2015 kommer bidragen delas upp i olika sessioner utifrån innehåll och målgrupp. Denna indelning görs av konferensens organisatörer i samtal med den Vetenskapliga kommitté som är kopplad till NGL2015.
  • Forskning inom NGL (Nästa Generations Lärande)
  • Praktisk pedagogisk utveckling inom NGL

Inga kommentarer: