torsdag 12 februari 2015

Horizon Report 2015


NMC Horizon Report 2015 för högre utbildning har just släppts, en av den mest tongivande publikationer i världen inom IT och högre utbildning. Rapporten tas fram varje år av New Media Consortium i samarbete med en global panel forskare och experter som tar fram sex nyckeltrender, sex utmaningar och sex tekniska utvecklingar som kommer att påverka högre utbildning inom olika tidshorizonter. Rapportens målgrupp är främst beslutsfattare inom högre utbildning men är förstås högst relevant för alla inom området.

Viktiga trender
1-2 år: blended learning blir vanlig, satsning på nya lärmiljöer.
3-5 år: fokus på hur vi mäter lärande, öppna lärresurser etablerar sig på bred front
Över 5 år: innovationskultur, ökande samarbete mellan lärosäten

Utmaningar
Enklare utmaningar: blanda formell och informell utbildning, höja den digitala kompetensen
Mellansvåra utmaningar: individualiserat lärande, hur lär vi ut komplext tänkande
Mycket svåra utmaningar: pedagogisk meritering och belöning, konkurrerande utbildningsmodeller

Tekniska utvecklingar inom utbildning
Inom 1 år: flipped classroom, använd egen dator/mobil/platta (Bring your own device)
2-3 år: makerspace, kroppsnära teknik (wearable technology)
4-5 år: sakernas internet, adaptivt lärande

The three key sections of this report constitute a reference and straightforward technology-planning guide for educators, higher education leaders, administrators, policymakers, and technologists. It is our hope that this research will help to inform the choices that institutions are making about technology to improve, support, or extend teaching, learning, and creative inquiry in higher education across the globe. Education leaders worldwide look to the NMC Horizon Project and both its global and regional reports as key strategic technology planning references, and it is for that purpose that the NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition is presented.
Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Bild: CC BY Some rights reserved. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., and Freeman, A. (2015). NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium

Inga kommentarer: