söndag 15 februari 2015

Studenters rätt i högskolan

Diskriminiseringsombudsmannen (DO) har tagit fram en kort utbildning om studenters rättigheter (Studenters rätt i högskolan. Utbildningen är gratis och öppen för alla. Den tar upp frågor kring diskriminering, bemötande, normkritiskt arbete och pedagogik och planmässigt arbete. Det finns fyra olika ingånger till kursen beroende på din roll: du som studerar, du som undervisar, du som servar studenter och du som planerar för likabehandling.

Den här e-utbildningen är ett stöd för de högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kursen riktar sig till studenter och anställda inom högskolan som har kontakter med studenter. En stor del av ansvaret för detta arbete vilar på högskolans ledning, men det är bara med hjälp av ditt bidrag som det går att uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Kursen består av både självstudiematerial och gruppövningar och du kan startar när du vill.

Inga kommentarer: