tisdag 24 februari 2015

Mobilt lärande kräver planering


Elevernas mobiler kan användas för lärandeaktiviteter, i synnerhet utomhus, men det kräver noggrann planering av läraren för att aktiviteterna ska bli meningsfulla. En ny avhandling av Jalal Nouri vid Stockholms Universitet presenterar bland annat en modell för pedagogisk användning av mobiler i skolan, enligt en artikel på SkolportenSå kan mobil teknik stödja utomhuslärande. Lärarrollen förändras när eleverna får undersöka utomhusmiljöer på egen hand och det är viktigt att tydliggör hur mobilerna ska användas såväl för att fotografera och filma som för att hitta information, läsa instruktioner, kommunicera inom gruppen och rapportera.

- Avhandlingen lyfter i synnerhet fram två saker. Det ena är de aspekter av lärande som man bör ta hänsyn till vid planeringen av mobila lärandeaktiviteter; som till exempel stöd för elevsamarbete, lärarens roll, teknikens roll, multimodala representationer och lärandesekvenser. Det andra som lyfts fram är en konkret modell som stödjer lärare att planera mobila lärandeaktiviteter med hänsyn till ovanstående aspekter. 

Det finns inget bevis att eleverna lär sig mer genom utomhusaktiviteter med mobilt stöd men engagemanget för ämnet blev klart större och lågpresterande elevers novå och entusiasm höjdes tydligt. Avhandlingen presenterar en pedagogisk modell för hur mobiler kan stödja elevernas lärande i utomhusundervisning.

Läs avhandlingen: Nouri, J. (2014) Orchestrating scaffolded outdoor mobile learning activities. Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, 2014.

Inga kommentarer: