torsdag 5 februari 2015

Skriva klarspråk


En dålig text med långa svåra meningar kan kosta en organisation mycket, med förvirrade och irriterade kunder och många telefonsamtal och mailväxlingar som resultat. NE lanserar nu en nätbaserad utbildning, Klarspråk – att skriva så mottagaren förstår, om konsten att framföra ett tydligt budskap i text, med andra ord klarspråk. Kursen riktar sig till alla inom offentlig verksamhet som skriver till allmänheten; kommuner, myndigheter, förvaltningar mm. Språklagens riktlinjer (SFS 2009:600) ger rekommendationer för hur man skriver på ett tydligt och begripligt sätt och kursen utgår ifrån dessa. Kursen innehåller övningar och goda exempel på hur du skriver tydligare, regler för e-post, beslut, rapporter mm och hur du bör skriva i sociala medier. Utbildningen består av 6 delar och de två första delarna är öppna och gratis för alla.

- Utbildningen tar upp det mesta från vad som är ett relevant innehåll till hur man disponerar en text på ett logiskt sätt, undviker ord och meningsbyggnad som för många är svåra att förstå liksom vilket tonläge som är rätt att använda. I utbildningen läggs även vikt vid vad, hur och när man kommunicerar i sociala medier, kanaler som blir allt viktigare för myndigheter som vill nå ut med samhällsinformation.

Inga kommentarer: